Konfidensialitetsutsagn

Bayer er klar over at vern av dine personopplysninger ved bruk av dette nettstedet er viktig og vi tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Derfor vil vi informere om hvordan dette håndteres, hvilke opplysninger vi beholder og hvilke vi kasserer. Med denne informasjonen vil vi også informere om våre sikkerhetstiltak.

Innsamling av data

Du kan bruke nettstedet vårt uten å legge igjen personopplysninger forutsatt at det ikker er nødvendig for at vi skal kunne levere et produkt eller en tjeneste som du har bedt om. Når du bruker nettstedet vårt, lagrer vi opplysninger av forskjellige sikkerhetsårsaker. Disse opplysningene kan omfatte navnet på din internettleverandør, nettstedet du har brukt til å koble til vårt nettsted, lenkene til andre nettsteder som du klikker på fra vårt nettsted og din IP-adresse. Disse dataene ville kunne brukes for å identifisere deg, men vi bruker dem ikke på den måten. Det hender at vi bruker denne informasjonen til statistiske formål, men alle enkeltbrukere er anonyme, og personene kan ikke identifiseres. I tilfeller der personopplysninger overlates til andre, slik at produkter eller tjenester som du har bedt om kan leveres, eller av andre grunner som du har godkjent, anvender vi tekniske og organisatoriske virkemidler for å sikre at tilstrekkelige personvernregler følges.

Innsamling og behandling av personopplysninger

Ansvarlig for innsamling og lagring av personopplysningene som samles inn gjennom nettstedet er Bayer AS, org.nr. 911268647, postboks 193, 1325 Lysaker, tlf. +47 23 13 05 00. Vi følger personopplysningsloven (LOV-2000-04-14-31) ved behandling og bearbeiding av personopplysninger. Vi samler kun inn personopplysninger som du selv gir oss når du registrerer deg, fyller ut skjemaer eller sender e-post som del av bestilling av produkter eller tjenester, kommer med forespørsler om bestilt materiale eller i lignende situasjoner der du selv har valgt å gi oss opplysningene.

Opplysningene vi samler inn blir bare brukt til å levere de produktene eller tjenestene du har bedt om, til andre formål som du har gitt ditt samtykke til eller i henhold til hva som kreves av lovgivning og opplysningene lagres ikke lenger enn hva som er nødvendig for å oppfylle disse formålene.

Databasen og innholdet i denne blir hos oss eller hos dem som behandler data for oss og står ansvarlig for oss, samt i servere vi anvender. Dine personopplysninger videreformidles ikke av oss eller våre representanter for bruk av tredjepart i noen form, såfremt vi ikke har fått din tillatelse eller må gjøre det i henhold til lovgivning.

Vi beholder kontrollen over og ansvaret for bruken av eventuelle personopplysninger som du gir oss. Enkelte opplysninger kan bli lagret eller behandlet i datamaskiner i andre jurisdiksjoner, også utenfor EU og EØS-området, slik som USA, som kan ha andre personvernbestemmelser enn de som gjelder i Norge. I slike tilfeller passer vi på at egnede sikkerhetstiltak iverksettes som sikrer at de som bearbeider opplysninger i det aktuelle landet, opprettholder et vern av opplysningene som er likeverdig det som gjelder i Norge.

Rett til tilgang, retting og sletting

Du kan trekke tilbake ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger i fremtiden. Du har rett til å å få innsyn i og kan be om at dine personopplysninger som finnes i vårt system rettes eller slettes. Bare send en e-post til adressen i [Imprint] eller kontakt Bayer AS Personvernombud på adressen nedenfor.

Du har rett til å få få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandlar om deg, hvor disse opplysningene er hentet, formålet med behandlingen og eventuelt till hvilke mottagere eller kategorier av mottagere opplysningene er overlevert.

Bruk av cookies

Denne nettsiden anvender såkalte “Cookies”. Cookies er små tekstfiler som lagres i harddisken på din computer via din browser. De lagrer bestemte opplysninger (f.eks. dine foretrukne språk eller nettstedinnstillinger) som din browser kan gi til oss neste gang du bruker vår nettside (beroende på cookiens levetid).

VI anvender to kategorier af Cookies: (1) Cookies som av tekniske grunner er nødvendige, uten disse vil nettstedets funksjoner begrenses, og (2) valgfrie Cookies:Cookies som er nødvendige af tekniske grunner


Valgfrie Cookies


Vi vil ikke bruke valgfrie Cookies uten at du på forhånd har samtykket til dette. Når du for første gang anvender vår nettside, vil et banner komme til syne på nettsiden og spørre deg om å samtykke til å anvende valgfrie Cookies. Hvis du samtykker til dette, vil vi plasere en Cookie på din datamaskin og banneret vil ikke vises igjen under Cookiens levetid. Efter utløpet av denne perioden, eller hvis du aktivt sletter Cookien, vil banneret komme frem igjen neste gang du besøker vår nettside og du vil på nytt bli forespurt om å gi ditt samtykke.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke til bruk av valgfrie Cookies tilbake ved å endre den respektive innstillingen i tabellen ovenfor. Selvfølgelig kan du også bruke vår nettside uten bruk av cookies (herunder cookies til tekniske formål). I din nettleser kan du til enhver tid begrense eller deaktivere bruken av cookies. Dette kan imidlertid få en viss negativ innvirkning på funksjonaliteten og brukervennligheten på vårt nettsted.

Nettanalyse

Vår nettside anvender Google Analytics, en nettanalyse tjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Basert på ditt samtykke vil Google, på våre vegne, analysere din bruk av vårt nettsted. For dette formål anvender vi Cookies, beskrevet mer i detalj i tabellen ovenfor. Opplysningene innsamlet av Google i forbindelse med din bruk av vår nettside (f.eks. den benyttede URL, hvilke av våre nettsider du besøker, din type nettleser, dine språkinnstillinger, ditt operativsystem, din skjermoppløsning) vil bli overført til en av Googles servere i USA, hvor de vil bli oppbevart og analysert; de respektive resultater vil deretter bli tilgjengelig for oss i anonymisert form. I denne prosessen vil dine brukeropplysninger ikke bli forbundet med din fulle IP-adresse. På vår nettside har vi aktivert en IP-anonymiseringsfunksjon som Google tilbyr, som innebærer at de siste 8 sifre (type IPv4) eller de siste 80 bit (type IPv6) av din IP-adresse er slettet. Google er dessuten sertifisert i henhold til EU-US Privacy Shield, som sikrer et hensiktsmessig nivå på personvern ved Googles behandling av opplysninger i USA.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til nettanalyse enten ved å laste ned og installere en browser-plugin som tilbys av Google eller ved å justere dine samtykker i tabellen ovenfor, slik at en opt-out cookie vil bli installert. Begge alternativer vil forhindre anvendelse av nettanalyse så lenge du bruker nettleseren hvor du har installert browser-plugin eller du ikke sletter opt-out Cookien.

For ytterligere informasjon om Google Analytics se Google Analytics Terms of Service, Google Analytics security and privacy principles og Google Privacy Policy.

Sikkerhet

Bayer anvender tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger mot manipulering, tap, ødeleggelse og uatoriserte personers tilgang. Alle personopplysninger som du gir til Bayer vil bli kryptert ved overrføring for å motvirke misbruk av tredjepart. Våre sikkerhetsutiner revideres fortløpende basert på den siste teknologiske utviklingen.

Barn

For å beskytte barns personvern avstår BAYER fra å samle inn, lagre og behandle informasjon knyttet til barn vi vet er under 13 år, dersom samtykke ikke kan innhentes fra foresatte. Foreldre eller foresatte har på forespørsel rett til å få innsyn i informasjon gitt av barnet og kan kreve at slik informasjon skal slettes.

Kontakt

Ved eventuelle problemer, spørsmål eller forslag er du velkommen til å kontakte oss.

Personvernombud (Company Data Privacy Manager) for Bayer AS:
Bayer AS
Drammensveien 288
Postboks 193
1325 Lysaker
Telefon: +47 23 13 05 00
Epost

Utviklingen av internet kan også kreve endringer av disse vilkårene. Vi forebeholder oss retten til å gjøre endringer ved behov.